Cumartesi, Mart 21, 2009

2009 Mücevher Tasarım Yarışması

2009 Mücevher Tasarım Yarışmasında konu: Anadolu Mücevherlerinde Selçuklu

JTR - İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği ve Mücevher A.Ş'nin birlikte düzenledikleri 2009 yılı Mücevher Tasarım Yarışması'nın teması "Anadolu Mücevherlerinde Selçuklu" olarak belirlendi.

Değerli maden ve taşlardan üretilebilecek şeklide tasarlanacak tasarım başvurularının kabul edileceği yarışma 3 kategoride düzenleniyor.

Yarışmaya, ilgili okullarda eğitimlerine devam eden "2 yıllık" yüksek okul, "4 yıllık" üniversite ve kuyumculuk sektörüyle bağlantısı olmayan 2007 ve sonrasında yeni "mezun" olmuş öğrenciler katılabilecekler.

Bu sene ikincisi gerçekleştirilecek yarışmanın kayıt işlemleri 27 Mart 2009 tarihine kadar devam edecek.

Anadolu Selçuklu Dönemi'ne ait tüm sanatsal eserlerin çıkış noktası alınabileceği mücevher tasarımlarının günümüz çağdaş yaşamına uygulanabilir ve kullanılabilir olması gereken yarışmada, her 3 kategoride dereceye girenler yurtdışı eğitim, staj, fuar ziyaret imkanlarıyla ve mansiyon alanlar çalışma grup katılımlarıyla ödüllendirilecek.http://www.jtr.org.tr/Tr/JTR 2009 MÜCEVHER TASARIM YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ1- BİÇİM:

“Anadolu Mücevherlerinde Selçuklu” temasındaki yarışmaya, değerli maden ve değerli taşlardan imal edilebilecek şekilde tasarlanmış tasarım başvuruları kabul edilebilecektir..2- AMAÇ

Türk tasarımlarına ışık tutarak, kendi kültürümüzü modern çizgilerle dünyaya tanıtmak ve sektör ile ögrencilerin işbirliğini sağlamaktır.3- TEMA:

Yarışmanın teması “Anadolu Mücevherlerinde Selçuklu” olarak belirlenmiştir.

Anadolu selçuklu dönemine ait tüm sanatsal eserleri çıkış noktası olarak alabileceksiniz.

Bu doğrultuda oluşturduğunuz tasarımlarınızın Selçuklu motiflerinin günümüz çağdaş yaşamına uygulanmış ve de üretilebilir, satılabilir ve kullanılabilir olması gerekmektedir.4- ORGANİZASYON

Yarışma; İstanbul Değerli Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nce (JTR) düzenlenmektedir.5- KATILIM KOŞULLARI

Katılımcıların T.C. vatandaşı olması ve yurt dışına çıkış engeli bulunmaması ön şartı

Aranmaktadır.a. Tasarımların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış,özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir.Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen yapıtlar yarışma dışı bırakılır.

b. Eserlerde; ağırlıklı olarak değerli maden ve yanında istenilen farklı materyel kullanılabilecektir.Fildişi, kaplumbağa kabuğu gibi doğada soyu tehlikedeki hayvanlara ait parçalar kullanılamaz.

c. Yarışma bu yıl “2 YILLIK” , “4 YILLIK” ve “MEZUN” Kategorisi olmak üzere ÜÇ kategoridir.

”2 YILLIK”: 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu Takı Tasarım,Kuyumculuk ve Gemoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerin katılımına açıktır.

“4 YILLIK”; takı tasarımı dersi almış olan 4 yıllık üniversitelerin ilgili bölüm öğrencilerinin katılımına açıktır.

“mezun”, meslek yüksek okulu ve universitlerin ilgili bölümlerden 2007 ve sonrası mezun olmuş tasarım eğitimi almış, kuyumculuk sektörüyle bağlantısı olmayan ve çalışmayan mezunların katılımına açıktır.d. Yarışmaya katılan her tasarımda özgünlük ve daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, eser yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.e. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.F. İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışma raportörleri ile bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliği’nce ödülü geri alınır.

G. Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş olurlar

H. Her katılımcı bir ürün tasarıyla yarışmaya katılma hakkına sahiptir,(ürünler set olmayacaktır)6- KATILIM FORMATI:

Aşağıdaki yönergeler izlenerek kayıt yapılması gerekmektedir.

Online Başvuru: Yarışma katılımcıları, www.jtr.org.tr adresinde yer alan linkten, yarışma başvuru formu online olarak dolduracakdır. Katılımcılara, sistem tarafından her bir başvuru için; katılım tipine göre özel olarak üretilen rumuzu, başvuru “zarfı etiketi”ni kullanarak yarışmaya katılacaktır. Online başvurusunu, süresi içinde yapmayanların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir.B Başvuru Formu: Online başvuru formu doldurulduktan sonra, sistemce oluşturulan başvuru formunun yazıcı çıktısı katılımcı tarafından alınmalı ve imzalanmalıdır.C SUNUM: Tasarımlar; 3 pafta halinde A3 boyutunda renkli çizim olacaktır, kalınlığı 5 mm yi aşmayan fotoblok destegi ile pafta haline getirilmelidir.Paftalardan:

1. pafta: artistik çizim (sol sunum) paftası.

2.pafta: ürünün teknik çözümlemesi, yani izdüşümü teknik üretim yönetemleri, bağlantı ya da kilit sistemleri çözümlenmiş olarak sunulacaktır.

3. pafta: tasarımın çıkış noktasının anlatıldığı hikaye panosu belirtilecektir.

Paftaların arka sağ üst köşesine online başvurudan aldığınız rumuzun yazılması gerekmektedir.Tasarımı destekleyen yukarıdaki maddelere ek olarak her türlü sunum kabul edilecektir.D Başvuru Zarfı: Online başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısını “zarf etiketi”, herhangi bir A3 büyüklüğündeki zarfın üzerine yapıştırılarak başvuru zarfı haline getirilecektir. Başvuru zarfında birtek kategori adı bildirilecektir, başka işaret bulunmayacaktır. Başvuru zarfı içine bir adet kimlik zarfı ve bir adet pafta zarfı konulacaktır.Online başvuru formuda hem kimlik hem pafta zarfına yapıştırılacaktır.E Tasarım Ölçütleri: Seçici Kurul değerlendirmesinde tasarımlardan konuya bağlılık, özgünlük ve görsel estetik niteliklerini öncelikle dikkate alacak; üretime uygunluk, pazarlanabilirlik ve ergonomi ölçütleri, estetik, kriterleri aranacaktır.7- KATILIM BAŞVURULARI

A Yarışma Başvuru Formu: online başvuru formunun imzalanmış çıktısıB İstenen belgeler:

- Nüfus cüzdanlarının fotokopisi

- Kişinin öz geçmişi

- Bağlı olduğu üniversiteden öğrenci belgesi

- Bağlı olduğu üniversiteden transkript

- “Mezun” kategorisi için mezuniyet belgesi, geçici mezuniyet belgesi ya da diploma fotokopisi

Belgeler kimlik zarfının içinde yer almalıdır.C Başvuru zarfı: paftalarınınızın bululundugu sunum dosyası ve kimliklerininiz bulunduğu kimlik zarfını, kategorielerinizi de belirterek 4 NİSAN 2009 tarihine kadar

JTR - İSTANBUL DEĞERLİ MADEN VE MÜCEVHER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Cobançeşme Mevkii, Sanayi Cad.

Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 2

Yenibosna 34197 İSTANBUL

adresine gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir.8- TAKVİM

Yarışma Duyurusu :

Elektronik kayıt tarihleri : 10 ŞUBAT 2009 – 27 MART 2009

Proje teslim tarihi : 04 NİSAN 2009 , saat 17.00'ye kadar

Ön Eleme Jürisi : 11 NİSAN 2009

Final Jürisi : 18 NİSAN 2009

Ödül töreni : 03 MAYIS 2009 CIBJO KONGRESİ

* Ödül töreni, CIBJO Kongresi; Dünya Mücevher Konfederasyonu yıllık kongresinde 3 Mayıs 2009 tarihinde Istanbul da verilecektir.

Sonuçlar web sitesinden de ilan edilecektir.ww.jtr.org.tr9- ÖDÜLLER

Her katılım grubunda ilk 3 dereceye girenler ödüllendirilecektir. Finale kalan tasarımcılar mansiyon ile ödüllendirilecektir.2007/3 sayılı Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden seçici kurul tarafından belirlenen ödüle aday katılımcı veya katılımcılar bir yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri anılan Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kaynaklarından karşılanacaktır. Eğitim imkanından yararlandırılacak katılımcıların seçimine ilişkin olarak seçici kurul söz konusu tebliğin getirdiği düzenleme kapsamında yetki sahibidir. Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci 2007/3 sayılı Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ’e ilişkin uygulama Usul ve Esasları’nın getirdiği düzenleme ile belirlenecektir.Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.“2 YILLIK “ KATEGORİSİ, “4 YILLIK” KATEGORİSİ, “MEZUN “ KATEGORİSİBİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ

Tüm kategorilerin secilen birincileri arasından birinci (1.1), ikinci (1.2) ve ücüncü (1.3) seçilecektir.

 1.1.’lik ödülü: ALANINDA YURTDIŞI EĞİTİM İMKANI

 1.2.’lik ödülü: Hong Kong Fuar ziyareti, yurtiçi Staj imkanı, 3.000 ytl para ödülü

 1.3.’lük ödülü: Hong Kong Fuarı ziyareti,Yurtiçi staj İmkanı, 1500 ytl para ödülüİKİNCİLİK ÖDÜLLERİ

Tüm kategorilerin seçilen ikincileridir.

 Hong Kong Fuarı ziyareti, yurtiçinde staj, 1500 ytl para ödülüÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ

Tüm kategorilerin seçilen üçüncüleridir

 Vicenza Fuarı ziyareti, yurtiçinde staj, 1000 ytl para ödülü10- SEÇİCİ KURUL

İDMMİB tarafından seçilecektir ve duyurusu yapılacaktır.JTR’ nın zorunlu hallerde, seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.11- DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

Finale kalan tasarımlar, İstanbul Değerli Maden İhracatçıları Birliği yayınları ve aktivitelerinde tasarımcısının detaylarıyla birlikte yer alarak mücevher takı üreticilerine duyurulacaktır. Yarışmanın ödülleri daha sonra CIBJO Kongresinde ödüllendirilecektir.12- ESERLERİN İADESİ:

Sonuçlar belirlendikten sonra, JTR 1 ay içinde geri alınmayan eserleri saklamakla yükümlü değildir.14- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

• İletişim adresiYarışma ile ilgili tüm iletişimlerde;

JTR - İSTANBUL DEĞERLİ MADEN VE MÜCEVHER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Cobançeşme Mevkii, Sanayi Cad.

Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 2. / Mücevher Tanıtım A.Ş.

Yenibosna 34197 İSTANBUL

Tel : 0212 45400 00 D: 1888

Faks: 0212 45400 01

adresi kullanılacaktır.15- DİĞER HUSUSLAR

• Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler, jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.

• Ödül ve mansiyon kazanan projelerin telif hakları proje sahibi tasarımcılara aittir.

• JTR, gerekli görülen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Yarışma kapsamında JTR tarafından teslim alınan proje ve belgeler iade edilmeyecektir.

• JTR, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.

• İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki Birliklere üye firmalar uygun buldukları projeleri satın alabilir. Bu nedenle JTR üyesi firmaların ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3 ay süreli bir ön alım hakkı olacaktır.

• JTR yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.

• Vize masrafları kazanan kişilere aittir.

• Eğitim hakkı kazan kişinin belgeleri yeterli olmadığı takdirde ödül iDMMİB tarafından kaydırılabilir.


28. Uluslararası Mücevher, Takı, Saat ve Malzemeleri Fuarı

Istanbul Jewelry Show: 28. Uluslararası Mücevher, Takı, Saat ve Malzemeleri Fuarı

Rotaforte Fuarcılık tarafından 1986 yılından beri kesintisiz olarak organize edilen ve dünyanın ticari hacmi en yüksek 4 kuyumculuk fuarından biri olan Istanbul Jewelry Show, 28. Uluslararası Mücevher, Takı, Gümüş, Saat ve Aksesuarları Fuarı 18-22 Mart tarihleri arasında Cnr Expo Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.Sadece sektör profesyonellerine açık olan fuarda pırlantalı, renkli taşlı mücevher, incili ve altın takı, saat, pırlanta, renkli, yarı-kıymetli, sentetik taş, değerli metal, inci, montür, vitrin ve paketleme, makine ve malzeme, güvenlik gereçleri, yazılımlar,trendy takılar, gümüş takı, aksesuar ve ev eşyaları sergilenecek.Istanbul Jewelry Show'u bu sene 30 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.Yerli, yabancı üreticiler, toptancılar, perakendeciler, ihracatçılar, ithalatçılar ve tasarımcıların sektörle aradıkları tüm yenilik ve gelişmeleri izleyebildikleri Istanbul Jewelry Show, ticaret platformu olmanın ötesine geçip sektördeki son trendleri de ziyaretçiler ile buluşturacak.

LILI JONES JEWELIST TAKI SERGİSİ

22.03.2009 Pazar günü saat 14:00-19:00 arasında Kandilli'de Adile Sultan Sarayı'nda görülebilir.

Lili Jones Jewelist, Türkiye'nin çok kültürlülüğünü dünyaya tasarımlarıyla tanıtmak ve anlatmak amacıyla yola çıktı. Londra'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptıkları ilk sergiden hemen sonra Türkiye'de İstanbul Adile Sultan Sarayı'nda Osmanlı temalı sergilerini gerçekleştiriyorlar.Her taşın bir yaşam öyküsü vardır ve her kişinin de diyen lilijones Jewelist dünyanın dört bir yanından topladıkları taşları kişilerin özel hayatlarıyla buluşturuyor.

Tasarımlarının ve biraraya gelişlerinin hikayelerini, Türkiye’yi dünyaya duyurma inançlarını gösterecekleri bu sergi Adile sultan Sarayı’nda 22 Mart günü açılıyor.

Aynı gün saat 14:00- 19:00 arası gösterimde kalacak serginin sunumunu Umut Oğuz yapacak. Esra Erdoğan´ın da resimlerinin sergileneceği sergi süprizleriyle sanatseverleri şaşırtacağa benziyor.Pazar, Mart 08, 2009

CAMDA ÇAĞDAŞ SOLUKLAR SERGİSİ

Cam öylesine bir tutkudur ki asiliği ve güzelliğiyle baştan çıkarır, vazgeçilmez sanat malzemesi olur ...

08 MART – 08 NİSAN 2009

Galeri 5 “Camda Çağdaş Soluklar Sergisi” başlığı altında cam alanında sanat yapıtı üreten, aralarında Takı Tasarımcılar Portalı üyesi dostlarımızın da bulunduğu 24 Cam sanatçının sergisini düzenliyor.

Bu sergide Galeri 5, cam alanında sanat yapıtı üreten çağdaş cam sanatçılarına destek vererek, “Camda Çağdaş Soluklar Sergisi” ile cam sanatını ve sanatçılarını sanat izleyicisi ile biraraya getirmeyi amaç edinmiştir.
Sergi 08 Nisan 2009 tarihine kadar Galeri 5'te izlenebilir.
Sergi mekanı: GALERİ 5, Beytülmalcı Sk. No: 5 Setüstü-Kabataş
T: 0212 243 30 78
info@galeri5.com


REYHAN ÇEZİK
“İçin dışı” üfleme cam heykelKatılan Sanatçılar:
Aslıhan Taşkent
Aylin Özcan
Ayşe Yılmaz Durukan
Bağdat Rana Sakmar
Burcu Bağ
Ekrem Özen
Erkin Saygı-Ruhcan Topaloğlu
Gülistan Ertik
Gültekin Çizgen
Hafize Uncuoğlu
Heyecan Ural
İzzettin Baki
Medeni Yıldız
Meliha Babalık
Olça Tansuk
Oya Akman
Pelin İnal
Reyhan Çezik
Selin K. Levi
Şükriye Karaçay
Tufan Dağıstanlı
Turgut Tanış
Ülkü Baki
Yasemin Aslan Bakiri